Informace k onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

březen 2020

  Aktuální informace pro klienty programů Moravian Premium Care: 

aktuální informace k 23.3. 2020:

Objednávání do odběrových míst COVID-19
Klienti programů Moravian Premium Care mohou kontaktovat naší Klientskou linku, která jim zajistí objednání do odběrového místa našimi lékaři, kteří mohou dle nařízení MZČR indikovat test na COVID-19. Test se indikuje podle příznaků onemocnění nebo expozici nákazy. 

Testování je poté možné absolvovat v těchto místech (celý seznam ve všech krajích zde):
Moravskoslezský kraj:
OSTRAVA - Fakultní nemocnice Ostrava (7:00-19:00), Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy (8:00-16:00)
FRÝDEK-MÍSTEK - Nemocnice ve Frýdku-Místku (10:00-16:00)
OPAVA - Slezská nemocnice v Opavě (nonstop)
HAVÍŘOV - Nemocnice s poliklinikou Havířov (7:00-14:00)
TŘINEC - Nemocnice Třinec (8:00-16:00)
KRNOV - Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (8:00-20:00)
KARVINÁ - Nemocnice Karviná-Ráj (8:00-16:00)
NOVÝ JIČÍN -  Nemocnice Nový Jičín (8:00-16:00, víkend 8:00-12:00)

Jihomoravský kraj:
BRNO - Fakultní nemocnice Brno Bohunice (7:00-19:00)

Olomoucký kraj:
OLOMOUC - Fakultní nemocnice Olomouc (8:00-14:00), Vojenská nemocnice Olomouc (9:00-15:00)
PROSTĚJOV - Nemocnice Prostějov (7:00-16:00)

Hlavní město Praha:
PRAHA - Thomayerova nemocnice (7:00-15:00), Ústřední vojenská nemocnice (8:00-18:00, víkendy 8:00-15:00), Nemocnice na Bulovce (7:00-15:00, víkendy 11:00-19:00)
Pozor! Fakultní nemocnice v Motole - odběrové místo zrušeno k 23.3. 2020 


Nadále řešíme provozní stránku samopláteckých odběrů na onemocnění COVID-19. Připravujeme rychlotestování, které bude pro klienty programu Manager Moravian Premium Care zdarma. Rychlotesty jsou však pouze orientační, jelikož nedokáží spolehlivě zjistit nákazu v její počáteční fázi. 
Budeme Vás včas informovat.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. 

________________________

Pro dotazy ohledně onemocnění, příznaků, výskytu atd. můžete kontaktovat také speciální linky zdravotních ústavů, hygienických stanic a zdravotních pojišťoven  -   telefonní seznam zde.

V souvislosti s koronavirem je zřízena (15.3. 2020) nová bezplatná celostátní informační linka 1212. Čísla 155 a 112 volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. 
______________________________

Aktuální informace o situaci v ČR naleznete na webech Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienických stanic: 

Ministerstvo zdravotnictví a nový speciální web pro širokou veřejnost Koronavirus MZČR 
Krajská hygienická stanice Ostrava
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Brně
Hygienická stanice hl. města Prahy

 
________________________________________


Základní informace o onemocnění COVID-19 novým typem koronaviru SARS-CoV-2 (2019-nCoV):

K typickým symptomům patří teplota, kašel a dušnost a také bolesti hlavy. Lehčí případy mají symptomy podobné chřipce nebo jinému nachlazení způsobenému viry, což značně komplikuje rozpoznání nemoci, zvláště když někteří z lidí, kteří nemoci v Číně podlehli, údajně neměli teplotu. Právě vysoké teploty byly příznakem, podle něhož se dali identifikovat lidé, kteří se mohli nakazit nejblíže příbuzným virem SARS-CoV. U závažnějších případů trpí nemocní silným zápalem plic.

Ohrožení jsou zejména starší lidé nebo osoby s oslabenou imunitou, či lidé, kteří trpěli nějakou další závažnou chronickou nemocí, ať už karidiovaskulární nebo cukrovkou.

Nemoc se přenáší i z člověka na člověka a podobně jako u příbuzných nemocí MERS a SARS nebo u chřipky jde o přenos kapénkami. K přenosu většinou došlo při blízkém kontaktu s nakaženými.

Jako prevence se doporučuje především časté mytí rukou mýdlem po dobu alespoň dvaceti sekund nebo používat dezinfekční prostředek na alkoholové bázi. Důležité je také nedotýkat se očí, nosu a úst nemytýma rukama, protože virus se dostává do těla přes sliznice.

Nákaza se dá prokázat jen testem nukleových kyselin, který provádějí odborná pracoviště.

Zatím neexistuje vakcína chránící před nákazou.
 


_____________________________________

Denně aktualizovaná mapa výskytu a počet nakažených virem COVID-19:

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru

______________________________________

Doporučená preventivní opatření (podobně jako u epidemií jiných respiračních onemocnění):

- mytí rukou mýdlem a teplou vodou, nebo použití desinfekčního prostředku na alkoholové bázi

- při kašlání a kýchání je třeba zakrývat si ústa a nos papírovým kapesníkem, kýchat a kašlat do horní části rukávu a ne do svých rukou

- nedotýkat se očí, nosu a úst nemytýma rukama, protože virus se dostává do těla přes sliznice

- přednostně používat jednorázové papírové kapesníky - vyhýbat se místům s větší koncentrací osob, pokud je to možné (obchodní centra, kina, dopravní prostředky ad.)

- zvýšený přísun vitamínů, čerstvého ovoce a zeleniny - v případě nemoci zůstaňte doma

- v případě podezření na onemocnění koronavirem 2019-nCoV se doporučuje zdravotnické zařízení kontaktovat nejdříve telefonicky.  ___________________________________

26.2. 2020: Doplnění doporučených preventivních opatření vzhledem k prvnímu výskytu viru COVID-19 v Evropě:

 
Pokud jste vycestovali do země s potvrzeným výskytem koronaviru v minulých dnech, zůstaňte raději doma po doporučenou dobu 14 dnů, i když se příznaky neprojevují (doporučení KHS Ostrava ze dne 29.1.2020 v odkazu).

Pokud cestujete bez CK, zaregistrujte se do cestovatelské aplikace Drozd.

_______________________________________
 
"Pokud někdo byl v rizikové oblasti a má podezření, že by mohl být nakažen, ať hlavně nejde do čekárny k praktickému lékaři a nejezdí městskou hromadnou dopravou. Ať si zavolá z domova a přijede speciální sanitní vůz," apeluje na Čechy Rastislav Maďar. 
 
Zdroj: Aktuálně.cz ze dne 24.1. 2020
 
_______________________________________

 

Informace KHS MSK ze dne 28.1. 2020:

Výskyt:

Čína – oblast kolem města Wu-Chan, oblast centrální Čína, případně pobyt v Číně

Zdroj:

Není přesně známo, jedná se pravděpodobně o přenos ze zvířat, prodávaných na trhu (netopýři, hadi.) V současné době potvrzené mezilidské přenosy a přenos na zdravotnický ošetřující personál.

Cesta přenosu:

          Kapénkový přenos z člověka na člověka (hlavně v uzavřených prostorách – letadla, ZZ), kontaktem s nemocným

Inkubační doba:

2019 nCoV           1 – 14 dnů, průměrně kolem 10 dnů

Klinická a epidemiologická kritéria:                                                                                                                 

          onemocnění s klinickými příznaky závažné akutní respirační infekce vyžadující zdravotní péči nebo přijetí do nemocnice s klinickým nebo rtg. potvrzeným zánětem plic nebo

          horečka (teplota ≥ 38o C) při akutním respiračním onemocnění (náhlý začátek respirační infekce s jedním nebo více z následujících příznaků: dušnost, kašel, bolest v krku)

 •          cestování případně pobyt v oblasti Wu-chanu, nebo v Číně v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění, nebo

•          blízký kontakt s laboratorně potvrzeným případem onemocnění virem 2019 -nCoV v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění
 

Preventivní opatření pro cestovatele:

          Vyhnout se rizikovým oblastem Číny

          Vyhnout se kontaktům s osobami, které pobývaly v ohnisku

          Konzumace vody, potravin pouze z prověřeného zdroje, nekonzumovat pokrmy z divokých zvířat, nesahat na divoká zvířata, zejména na uhynulá

          Vyhýbat se shromážděním lidí

          Dodržování osobní hygieny (rouška), kapesníky, časté mytí rukou


some partners: