Proč každý schopný manažer potřebuje zdravotní concierge?

  1. Protože požaduje časovou a procesní efektivitu v řešení jeho zdravotních potíží.
  2. Protože předpokládá, že lékař o postupu rozhoduje na základě výsledků všech provedených vyšetření.
  3. Protože je zvyklý řešit věci systémově a ne až přijdou problémy.
  4. Protože nemá prostor zabývat se organizací zdravotní péče o svou osobu.V České republice existuje Program privátní zdravotní péče, který tyto požadavky vytížených osob respektuje.
Zdravotní concierge servis tento Program poskytuje v rámci své smluvní sítě zdravotnických zařízení v Ostravě, Brně a Praze.


  • Zdravotní péče je organizovaná tak, aby byl optimalizován počet Vašich návštěv lékaře a vyšetření a byl minimalizován čas strávený v čekárně. Konzultace se specialisty jsou prováděny před Vaší osobní návštěvou lékaře, aby byl postup maximálně optimalizován a doplněn o případná další potřebná vyšetření před samotnou návštěvou. Krevní odběry jsou prováděny v libovolném čase na místě, které si určíte (domov, office). Můžete se místo neefektivně stráveného času věnovat své rodině nebo zálibám.

  • Program konsoliduje informace o Vašem zdravotním stavu napříč odbornostmi a na jejich základě řídí zdravotní péči o Vás. Internisté posuzují výsledky vyšetření napříč odbornostmi a posuzují souvislosti. Zdravotní informace jsou centralizovány ve Vaší elektronické kartě. Lékař sítě, který Vás ošetřuje, k nim má přístup pod svým heslem. Pracuje tedy s komplexními informacemi o Vás, ne jen s těmi, které souvisejí s jeho odborností, anebo které mu sdělíte Vy sám. Už nemusíte mít obavu, že lékař o Vás něco neví.


  • Organizace zdravotní péče začíná vstupní nadstandardní preventivní prohlídkou na míru. Rozsah prohlídky je stanoven odborníky s důrazem na komplexní formu odhalení zdravotních rizik a zároveň šetrného přístupu z pohledu vyšetřovacích metod. Program má za cíl udržet Vás v nejlepší kondici, ne Vám jen pomáhat, až když máte zdravotní problém. Vaše zdraví je pod kontrolou.

  • Na zelené lince a emailu je Vám neustále k dispozici zdravotník klientského centra, se kterým můžete konzultovat veškeré své zdravotní problémy, a která také péči o Vás u lékařů organizuje. Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak svůj problém vyřešit.

Lékaři sítě Moravian Premium Care jsou jen špičkoví odborníci v regionu Ostrava, Brno a Praha. Zdravotní péče je zajištěna ve vybraných ambulancích, na vybraných klinikách a pracovištích zdravotních zařízení. Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak se dostat do těch nejlepších rukou.

Váš zdravotní concierge Moravian Premium Care.some partners: