Očkování proti pneumokokové infekci

červenec 2020

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie, které mohou způsobit zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, zánět mozkových blan až sepsi.

Pneumokokové infekce jsou jedny z nejčastějších onemocnění v lidské populaci a mají velmi různorodý průběh od lehkých respiračních onemocnění, přes záněty dutin a středouší až po těžké zápaly plic a mozkových plen. Nemoc se šíří vzduchem od infikovaných osob čili kapénkovou formou či kapénkovou infekcí, které nemusí mít žádné projevy onemocnění. 


Pneumokokový kmen 

Bakterie nebo viry jednoho druhu (v našem případě Streptococcus pneumoniae) mohou mít na svém povrchu různé antigeny. Podle těchto odlišností se kmeny bakterií nebo virů dělí na sérotypy. Většinou má jeden druh bakterie více sérotypů, vzácné jsou případy, kdy existuje jeden druh bakterie pouze v jednom sérotypu. Pneumokok se tedy také vyskytuje v různých sérotypech podle toho, jaké antigeny se vyskytují na povrchu jeho pouzdra. V případě pneumokoku jich bylo zatím objeveno přes devadesát. Proti různým sérotypům pneumokoku se v našem těle tvoří různé typy protilátek.
 

Proč je důležité rozlišovat sérotypy

Jednotlivé sérotypy se liší svojí infekčností a faktorem virulence čili schopností vyvolat onemocnění. Virulence navíc vyjadřuje infekční schopnost konkrétního sérotypu v rámci druhu Streptococcus pneumoniae. Určitý sérotyp pneumokoku je tedy jinak nebezpečný než jiný.

Tyto sérotypy jsou pak v rámci očkování cíleně zahrnuty např. do pneumokokové vakcíny Prevenar 13.

V jednotlivých regionech světa pak existují rozdíly ve výskytu jednotlivých sérotypů. Ty se mohou měnit i v průběhu času, takže je potřeba zastoupení jednotlivých sérotypů sledovat a očkování případně přizpůsobit. Některé sérotypy se vyskytují třeba jen v určitém období v roce, jiné zase více přímo ohrožují na životě. Pro Evropu a Českou republiku jsou pak tyto vlastnosti v očkovacích látkách samozřejmě zohledněny.Zdroj nákazy

Infekce se přenáší vzdušnou cestou, nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření vhodných podmínek pro pomnožení a invazi této bakterie. Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae, které bezpříznakově žijí v nosohltanu zdravého člověka. Mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit řadu onemocnění. 
 

Příznaky pneumokokové infekce

Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Může vzniknout zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, původce může proniknout do krve a způsobit i zánět mozkových blan či sepsi.
Léčba probíhá antibiotiky, rezistence vůči nim se však zvyšuje.
Nejvíce ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky nemocní a starší lidé.
Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných typů pneumokoků (známo cca 90 typů).
 

Ochrana a prevence

U rizikové skupiny dětí bylo zavedeno pravidelné nepovinné očkování, které výrazně snížilo výskyt invazivních pneumokokových onemocnění v této skupině. Očkování proti pneumokokům je navíc doporučeno osobám s chronickým onemocněním a seniorům.

Zápal plic patří k nejčastějším komplikacím základního onemocnění (hypertenze, cukrovka, astma apod.) a příčinám úmrtí nejen seniorské populace.
Dospělou populaci je možné očkovat proti invazivním pneumokokovým infekcím bez omezení z hlediska věku. Pneumokokové infekce a COVID 19

Vzhledem k podobným příznakům pneumokokové infekce, by vzhledem k hrozícímu riziku další vlny onemocnění COVID 19 bylo vhodné očkováním, co nejvíce eliminovat záměnu příznaků COVIDu s pneumokokem.
Další důvod k doporučení očkování je ten, že jak již bylo uvedeno v článku - \"čekající\" pneumokok může využít oslabeného organismu a propuknout v onemocnění. Tím oslabením může být právě nákaza COVIDem, a může tak vést ke zhoršení průběhu, či zvýšení smrtnosti.
Ekvivalentně platí stejný mechanismus i obráceně, tedy že organismus oslabený pneumokokovou infekcí bude vnímavější k nákaze COVIDem.
Ke snížení alespoň jednoho z rizikových faktorů těžkého průběhu nemoci COVID 19 doporučujeme očkování proti pneumokokové infekci
 
Ceník vakcíny: Prevenar 13 je 1.710 Kč.

Nejčastější dotazy:

Mohou se vakcínou PREVENAR 13 očkovat i těhotné ženy?
Neexistují údaje o použití pneumokokové 13valentní konjugované vakcíny u těhotných žen. Přípravek Prevenar 13 by proto neměl být podáván během těhotenství. 

Je vhodná tato vakcína pro děti?
Rozhodně ano. Řadí se však mezi nepovinná očkování. Očkovací schéma Vám upřesní praktický lékař pro děti a dorost.


Klientům našeho programu rádi, v případě zájmu, zajistíme očkování vakcínou Prevenar 13.

Kontaktujte naše klientské centrum na bezplatné telefonické lince 800 117 717.

 
Zdroj: www.ockovacicentrum.cz 
Příbalový leták očkovací látky Prevenar 13
 


some partners: